L-R – Akshay Jain, Dare Art Alade, Kafayat Kaffy Shafau and Professor Pat Utomi